Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Съюза в рамките на Съвета за сътрудничество, създаден със Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, по отношение на приемането на препоръка относно изпълнението на Програмата за асоцииране ЕС—Молдова
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union’s position in the Cooperation Council established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States on the one hand and the Republic of Moldova on the other, with regard to adopting a Recommendation on implementing the EU-Moldova Association Agenda
Дата на документа: 12/06/2014
№ на документ: COM(2014) 359
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове