Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Съюза в рамките на Съвета за сътрудничество, създаден със Споразумението за партньорство и сътрудничество Европейски съюз—Грузия между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, по отношение на приемането на препоръка относно изпълнението на Програмата за асоцииране ЕС—Грузия
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position with the Cooperation Council established by the European Union –Georgia Partnership and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and Georgia, of the other part with regard to the adoption of a Recommendation on the implementation of the EU-Georgia Association Agenda
Дата на документа: 12/06/2014
№ на документ: COM(2014) 360
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове