Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно разпространението с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на Земята - {SWD(2014) 184 final}{SWD(2014) 185 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the dissemination of Earth observation satellite data for commercial purposes - {SWD(2014) 184 final}{SWD(2014) 185 final}
Дата на документа: 17/06/2014
№ на документ: COM(2014) 344
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове