Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Четвърти доклад относно наблюдението на развитието на железопътния пазар - {SWD(2014) 186 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Fourth report on monitoring development of the rail market - {SWD(2014) 186 final}
Дата на документа: 13/06/2014
№ на документ: COM(2014) 353
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове