Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за удължаване на срока на действие на Решение 2011/492/ЕС и за преустановяване на прилагането на подходящите мерки от него
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION extending the validity of Decision 2011/492/EU and suspending the application of its appropriate measures
Дата на документа: 17/06/2014
№ на документ: COM(2014) 369
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове