Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад относно преговорите, проведени от Комисията в областта на експортните кредити, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1233/2011
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual Report on negotiations undertaken by the Commission in the field of export credits, in the sense of Regulation (EU) No 1233/2011
Дата на документа: 28/05/2014
№ на документ: COM(2014) 299
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове