Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Втори доклад на Комисията до Съвета относно изпълнението на Препоръка 2009/C 151/01 на Съвета относно безопасността на пациентите, включително профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL - The Commission’s Second Report to the Council on the implementation of Council Recommendation 2009/C 151/01 on patient safety, including the prevention and control of healthcare associated infections
Дата на документа: 19/06/2014
№ на документ: COM(2014) 371
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове