Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, и временното прилагане на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, and provisional application of a Protocol amending the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the government of the State of Israel, of the other part, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia
Дата на документа: 19/06/2014
№ на документ: COM(2014) 370
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове