Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета по отношение на някои ограничения на улова
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) No 43/2014 as regards certain catch limits
Дата на документа: 20/06/2014
№ на документ: COM(2014) 378
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове