Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Окончателен доклад за изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС за периода 2010 - 2014 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - The final implementation report of the EU Internal Security Strategy 2010-2014
Дата на документа: 20/06/2014
№ на документ: COM(2014) 365
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове