Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): настояща ситуация и перспективи - {SWD(2014) 192 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of Play and Outlook - {SWD(2014) 192 final}
Дата на документа: 18/06/2014
№ на документ: COM(2014) 368
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове