Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): настояща ситуация и перспективи - {COM(2014) 368 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of Play and Outlook - {COM(2014) 368 final}
Дата на документа: 18/06/2014
№ на документ: SWD(2014) 192
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове