Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно действието на Директива 2010/65/ЕС относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the functioning of Directive 2010/65/EU on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States
Дата на документа: 25/06/2014
№ на документ: COM(2014) 320
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове