Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно консултация във връзка с възможностите за риболов през 2015 година съгласно общата политика в областта на рибарството
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Concerning a consultation on Fishing Opportunities for 2015 under the Common Fisheries Policy
Дата на документа: 26/06/2014
№ на документ: COM(2014) 388
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове