Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно краткосрочната статистика съгласно Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 година
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning short-term statistics as required by Council Regulation (EC) No 1165/98 of 19 May 1998
Дата на документа: 26/06/2014
№ на документ: COM(2014) 381
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове