Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно предоставянето на макрофинансова помощ за трети държави през 2013 г. - {SWD(2014) 193 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of macro-financial assistance to third countries in 2013 - {SWD(2014) 193 final}
Дата на документа: 24/06/2014
№ на документ: COM(2014) 372
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове