Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за адаптиране на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета поради присъединяването на Хърватия
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE adapting Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council by reason of the accession of Croatia
Дата на документа: 27/06/2014
№ на документ: COM(2014) 391
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове