Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно член 6 от Директива 2008/8/ЕО на Съвета
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on Article 6 of Council Directive 2008/8/EC
Дата на документа: 26/06/2014
№ на документ: COM(2014) 380
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове