Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА -
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Overview of the Monitoring, Reporting and Evaluation Frameworks for the MFF 2014-2020 Programmes Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the evaluation of the Union's finances based on the results achieved - {COM(2014) 383 final}{SWD(2014) 201 final}
Дата на документа: 26/06/2014
№ на документ: SWD(2014) 200
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове