Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за оценка на финансите на Съюза въз основа на постигнатите резултати - {SWD(2014) 200 final} {SWD(2014) 201 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the evaluation of the Union's finances based on the results achieved - {SWD(2014) 200 final}{SWD(2014) 201 final}
Дата на документа: 26/06/2014
№ на документ: COM(2014) 383
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове