Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Обобщение на аналитичния документ, придружаващ предложението за директива на Съвета за прилагане на Европейското споразумение, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF), относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт - {COM(2014) 452 final}{SWD(2014) 226 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Executive Summary of the Analytical Document Accompanying the document Proposal for a Council Directive implementing the European Agreement concluded by the European Barge Union (EBU), the European Skippers Organisation (ESO) and the European Transport Workers' Federation (ETF) concerning certain aspects of the organisation of working time in inland waterway transport - {COM(2014) 452 final}{SWD(2014) 226 final}
Дата на документа: 07/07/2014
№ на документ: SWD(2014) 227
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове