Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan
Дата на документа: 26/06/2014
№ на документ: JOIN(2014) 25
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове