Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА И ДО СМЕТНАТА ПАЛАТА - ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА 8-ИЯ, 9-ИЯ И 10-ИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ - ФИНАНСОВА ГОДИНА 2013
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS - ANNUAL ACCOUNTS OF THE 8TH, 9TH AND 10TH EUROPEAN DEVELOPMENT FUNDS - FINANCIAL YEAR 2013
Дата на документа: 17/07/2014
№ на документ: COM(2014) 487
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове