Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Втори доклад относно постигнатия от Косово* напредък в изпълнението на изискванията, заложени в пътната карта за либерализиране на визовия режим - {SWD(2014) 251 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Second report on progress by Kosovo* in fulfilling the requirements of the visa liberalisation roadmap - {SWD(2014) 251 final}
Дата на документа: 24/07/2014
№ на документ: COM(2014) 488
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове