Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета Eнергийната ефективност и нейният принос към енергийната сигурност и рамката до 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката {COM(2014) 520 final}{SWD(2014) 255 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Energy Efficiency and its contribution to energy security and the 2030 Framework for climate and energy policy - {COM(2014) 520 final} {SWD(2014) 255 final}
Дата на документа: 23/07/2014
№ на документ: SWD(2014) 256
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове