Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно мисията и организацията на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) - {SWD(2014) 260 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the mission and organisation of the European Systemic Risk Board (ESRB) - {SWD(2014) 260 final}
Дата на документа: 08/08/2014
№ на документ: COM(2014) 508
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове