Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА съгласно предвиденото в член 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL as foreseen in Article 67(1) of Regulation (EU) 305/2011
Дата на документа: 07/08/2014
№ на документ: COM(2014) 511
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове