Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2013 г. ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТТА
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - ANNUAL REPORT 2013 ON SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY
Дата на документа: 05/08/2014
№ на документ: COM(2014) 506
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове