Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно работата на Европейските надзорни органи (ЕНО) и Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) - {SWD(2014) 261 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the operation of the European Supervisory Authorities (ESAs) and the European System of Financial Supervision (ESFS) - {SWD(2014) 261 final}
Дата на документа: 08/08/2014
№ на документ: COM(2014) 509
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове