Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно мисията и организацията на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) - {COM(2014) 508 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the mission and organisation of the European Systemic Risk Board (ESRB) - {COM(2014) 508 final}
Дата на документа: 08/08/2014
№ на документ: SWD(2014) 260
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове