Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линия на ЕФГЗ - Система за ранно предупреждение № 7-8/2014
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure - Early Warning System No 7-8/2014
Дата на документа: 27/08/2014
№ на документ: COM(2014) 546
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове