Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЗА ВЗЕТИТЕ И ОТПУСНАТИТЕ ЗАЕМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON BORROWING AND LENDING ACTIVITIES OF THE EUROPEAN UNION IN 2013
Дата на документа: 21/08/2014
№ на документ: COM(2014) 529
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове