Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ относно съвместния преглед на прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените американски щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма - {COM(2014) 513 final}
Заглавие на английски: STAFF WORKING DOCUMENT - Joint Review Report of the implementation of the Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of Financial Messaging Data from the European Union to the United States for the purposes of the Terrorist Finance Tracking Program - {COM(2014) 513 final}
Дата на документа: 11/08/2014
№ на документ: SWD(2014) 264
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове