Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз по отношение на внесените от различни страни по Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни предложения за изменения на приложенията към Конвенцията на единадесетата среща на Конференцията на страните
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union with regard to proposals from various parties to the Convention on the conservation of migratory species of wild animals for amendments to the Appendices of the Convention at the eleventh meeting of the Conference of the Parties
Дата на документа: 02/09/2014
№ на документ: COM(2014) 544
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове