Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за дейностите на Европейския съюз в областта на научните изследвания и технологичното развитие през 2013 година
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union in 2013
Дата на документа: 04/09/2014
№ на документ: COM(2014) 549
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове