Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението и резултатите от програмата „Перикъл“ за защита на еврото срещу фалшифициране (2006—2013 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning the implementation and the results of the Pericles programme for the protection of the euro against counterfeiting 2006 -2013
Дата на документа: 05/09/2014
№ на документ: COM(2014) 550
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове