Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Европейско научноизследователско пространство - Доклад за напредъка — 2014 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - European Research Area - Progress Report 2014
Дата на документа: 15/09/2014
№ на документ: COM(2014) 575
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове