Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА - {COM(2014) 572 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION ON THE WORKING OF THE COMMITTEES DURING 2013 - {COM(2014) 572 final}
Дата на документа: 16/09/2014
№ на документ: SWD(2014) 279
Вид документ: Работен документ на службите
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове