Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от името на Европейския съюз на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion, on behalf of the European Union, of the amended Agreement for the establishment of the General Fisheries Commission for the Mediterranean
Дата на документа: 23/09/2014
№ на документ: COM(2014) 580
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове