Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на някои произтичащи и преходни мерки във връзка с прекратяването на участието на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в някои актове на Съюза в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, приети преди влизането в сила на Договора от Лисабон
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION determining certain consequential and transitional arrangements concerning the cessation of participation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in certain acts of the Union in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters adopted before the entry into force of the Treaty of Lisbon
Дата на документа: 26/09/2014
№ на документ: COM(2014) 596
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове