Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за суспендиране на определени отстъпки, свързани с вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL suspending certain concessions relating to the import into the Union of agricultural products originating in Turkey
Дата на документа: 26/09/2014
№ на документ: COM(2014) 593
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове