Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно последващите действия по отношение на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за бюджетната 2012 година - {SWD(2014) 285 final}{SWD(2014) 286 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the follow-up to the discharge for the 2012 financial year - {SWD(2014) 285 final} {SWD(2014) 286 final}
Дата на документа: 26/09/2014
№ на документ: COM(2014) 607
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове