Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Годишен доклад за 2013 г. относно финансовата помощ за разширяване (ИПП, ФАР, CARDS, инструмент за предприсъединяване за Турция и преходния финансов инструмент) - {SWD(2014) 287 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 2013 - Annual Report on Financial Assistance for Enlargement (IPA, PHARE, CARDS, Turkey Pre-Accession Instrument,Transition Facility) - {SWD(2014) 287 final}
Дата на документа: 30/09/2014
№ на документ: COM(2014) 610
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове