Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващ Преразглеждане на Директива 97/68 / ЕО относно емисиите от двигатели в извънпътна подвижна техника, с оглед на създаване на нов законодателен инструмент - {COM(2014) 581 final}{SWD(2014) 281 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Review of Directive 97/68/EC on emissions from engines in non-road mobile machinery in view of establishing a new legislative instrument - {COM(2014) 581 final}{SWD(2014) 281 final}
Дата на документа: 25/09/2014
№ на документ: SWD(2014) 282
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове