Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на протокол за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Protocol amending the Agreement on Maritime Transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the Government of the People’s Republic of China, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Дата на документа: 14/11/2014
№ на документ: COM(2014) 692
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове