Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Шести доклад относно функционирането на Шенгенското пространство през шестмесечието - 1 май—31 отомври 2014 година
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Sixth bi-annual report on the functioning of the Schengen area - 1 May - 31 October 2014
Дата на документа: 27/11/2014
№ на документ: COM(2014) 711
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове