Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2015 година в Черно море
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea
Дата на документа: 02/12/2014
№ на документ: COM(2014) 719
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове