Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година - ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ
Заглавие на английски: DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2015 - GENERAL INTRODUCTION
Дата на документа: 27/11/2014
№ на документ: COM(2014) 723
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове