Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - ПРОЕКТИ НА БЮДЖЕТНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2015 г.: ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - 2015 DRAFT BUDGETARY PLANS: OVERALL ASSESSMENT
Дата на документа: 28/11/2014
№ на документ: COM(2014) 907
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове