Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад относно изпълнението на Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Report on the Implementation of the EU-Colombia/Peru Trade Agreement
Дата на документа: 04/12/2014
№ на документ: COM(2014) 718
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове